O nás

Jsme rodinná farma ekologicky hospodařící v dodnes zachovalém překrásném horském prostředí NP a CHKO Šumava (dle zákona na ochranu přírody 114/92,Sb a dle zásad ekologického zemědělství).
Výměra pozemků, na nichž se hospodaří je 49,79 ha. Z toho je 28 ha plocha která slouží k výrobě krmiva pro zvířata, aby bylo možné přes zimu zajistit dostatečný přísun potravy. Zbytek jsou pastviny spadající pod hospodaření dle speciálního managementu orgánu ochrany přírody, v tomto případě Národního parku Šumava.

Na všech pozemcích jsou trvalé travní porosty – využívané buď k sklizni sena nebo pastevně. Používáme jen organické hnojivo vyprodukované zvířaty. Na pozemcích realizujeme protierozní opatření, hospodaříme v rámci ochrany krajinné zeleně a květnatých luk.

V současné době chováme stádo o velikosti 35 ks skotu. Toto stádo se skládá z 1 plemenného býka a 14 plemenic (s mláďaty) bez tržní produkce mléka. Zvířata jsou chována přirozeným způsobem chovu, celoročně v pastevních areálech. Mají celodenní přístup k napajedlům s tekoucí vodou.

 

Reprodukce se uskutečňuje pomocí přirozené plemenitby za použití licencovaného býka. Telata se rodí ve volném prostředí a jsou odchovávána spolu s matkou. Krmivovou základnu tvoří lisované seno do kulatých balíků o průměru 130 cm nebo senáž. Senáž je následně balena do folie, kde následně dochází k chemický procesům, které nechají vzniknout správné konzistenci a chemické skladbě krmiva. Jelikož jsme ekologická farma, není dle zákona dovoleno přikrmovat jadrným krmivem. Jediné co lze zvířatům přidávat jako doplněk krmiva je kamenná sůl, nebo minerální liz s přídavkem selenu. Vše musí mít platný certifikát o ekologickém původu.

Pro radost chováme 4 koně, kteří jsou využívány jen na rekreační vyjížďky.