O nás

Jsme rodinná farma ekologicky hospodařící v dodnes zachovalém překrásném horském prostředí NP a CHKO Šumava (dle zákona na ochranu přírody 114/92Sb a dle zásad ekologického zemědělství).
Výměra pozemků, na nichž se hospodaří je 69,73 ha. Z toho je 50,73 ha plocha která slouží k výrobě krmiva pro zvířata přes zimu. Zbytek jsou pastviny a ostatní plochy spadající pod hospodaření dle speciálního managementu.

Na všech pozemcích jsou trvalé travní porosty – využívané buď k sklizni sena nebo pastevně. Používáme jen organické hnojivo vyprodukované zvířaty. Na pozemcích realizujeme protierozní opatření, hospodaříme v rámci ochrany krajinné zeleně a květnatých luk.

V současné době chováme 34 ks skotu (z toho je jeden plemenný býk a 12 telat) bez tržní produkce mléka. Zvířata jsou chována přirozeným způsobem chovu, celoročně v pastevních areálech. Mají celodenní přístup k napajedlům s tekoucí vodou.

 

Reprodukce se uskutečňuje pomocí přirozené plemenitby za použití licencovaného býka. Telata se rodí ve volném prostředí a jsou odchovávána spolu s matkou. Krmivovou základnu tvoří lisované seno do kulatých balíků o průměru 130 cm nebo senáž. Senáž je následně balena do folie, kde následně dochází k chemický procesům, které nechají vzniknout správné konzistenci a chemické skladbě krmiva. Jelikož jsme ekologická farma, není dle zákona dovoleno přikrmovat jadrným krmivem. Jediné co lze zvířatům přidávat jako doplněk krmiva je kamenná sůl, nebo minerální liz s přídavkem selenu. Vše musí mít platný certifikát o ekologickém původu.

Pro radost chováme 4 koně, kteří jsou využívány jen na rekreační vyjížďky.